30nov

De vergrijzing komt eraan

De groep mensen die kan werken wordt door vergrijzing steeds kleiner in verhouding tot de groep die niet kan of hoeft te werken. Die verhouding gaat rond de 50 procent worden. Wat er ook met de huidige crisis gaat gebeuren.

Vanaf 2025 komt er zelfs een tandje bij qua vergrijzing. Vooral bij de overheid, in de zorg, het transport en onderwijs. In die sectoren zitten bovengemiddeld veel 60-plussers.

Ook andere sectoren (zoals bouwsector, metaalsector)  blijven last houden van het personeelstekort. Vanwege de steeds verdere digitalisering van de samenleving blijft de vraag naar ICT’ers groot. En dan is er nog de energietransitie, waar veel elektriciens, monteurs en andere vakmensen voor nodig zijn.

Kunnen er dan niet meer mensen aan het werk dan?

Helaas: de groep werklozen die niet actief op zoek is naar werk, maar op zich best zou willen werken, wordt steeds kleiner. Bovenstaande feiten stemmen het MKB logischerwijs niet gelukkig, derhalve zeggen wij eens te meer: “WEES ZUINIG OP UW PERSONEEL”.

Als JOBconcept kunnen wij HR-werkzaamheden voor u verzorgen om ervoor te zorgen dat u in control blijft met uw huidige personeel. Weet wat er leeft onder uw medewerkers en faciliteer hen bij het door ontwikkelen van hun skills.

Een tevreden medewerker zal met plezier naar zijn werk gaan en minder snel buiten de deur kijken!

Met vriendelijke groet,

Team JOBconcept

19okt

Werknemers moeten meer uren maken?

Werknemers moeten meer uren werken. Dat is de manier om op korte termijn de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN. Volgens de ondernemers moet arbeidsduurverlenging vaker onderwerp van gesprek zijn in bedrijven en bij de cao-onderhandelingen.

De huidige tekorten op de arbeidsmarkt zorgen voor “serieuze problemen”, aldus de ondernemersorganisaties in een verklaring. De ondernemers wijzen onder andere op de kwaliteit van de zorg die achteruit holt. Verder spelen er problemen in het onderwijs en het openbaar vervoer.

“Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: als mensen meer gaan werken lossen we een deel van het krapteprobleem op. En het is goed voor de koopkracht van werknemers, nu het leven in korte tijd fors duurder is geworden”, zo klinkt het.

Het kabinet heeft plannen aangekondigd om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, maar die werpen op korte termijn nog geen vruchten af, vinden de ondernemersorganisaties.

Maar is dit niet te kort door de bocht? Hoe zit het met bijvoorbeeld kinderopvang, toeslagen, beperkingen van mensen met betrekking tot belasting, enzovoorts?

Deze gedachtegang kunnen wij overigens wel volgen, echter laten we wel ieder individu zelf hierin een weloverwogen keuze maken.

Wilt u advies hebben op het gebied van uw werknemers? Neem dan gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Team JOBconcept

28sep

Wat wil een werknemer eigenlijk?

Als je een rondje maakt langs de diverse banensites, dan valt je op dat het allemaal één pot nat is. En dan hebben we het over de voorwaarden die de werkgevers aanbieden. Onderscheiden als werkgever is daarbij de oplossing. Natuurlijk zijn er de vaste voorwaarden en de emolumenten die altijd geboden moeten worden, maar daarmee maak je niet het verschil.

Om erachter te komen wat je kan bieden, zal je naast je onderneming ook de mensen moeten kennen die voor je werken. Vooral de menselijke aspecten zijn daarbij van groot belang. Waarom werkt iemand voor je? Wat zijn de drijfveren? Wat zijn de competenties van de werknemers? Ga zo maar door.

Wij kunnen u als ondernemer helpen om dit in kaart te brengen en om te zetten in bruikbare informatie. Waarmee je je personeel verder kan helpen, personeel vast te houden en ook niet onbelangrijk, de juiste kandidaten te zoeken voor openstaande vacatures.  Wanneer je je eigen personeel kent, dan weet je beter waar, hoe en waarmee je de beste mensen aantrekt voor je onderneming. Die de organisatie aanvullen, verbeteren en van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Hoe wij dat doen komen we graag bij u toelichten. Niet onbelangrijk; in veel gevallen is dit voor het MKB ook nog kosteloos.

Nieuwsgierig, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Team JOBconcept

15sep

Inclusief werkgeverschap: kansen om personeelstekort tegen te gaan!

Veel werkgevers schreeuwen om personeel. Er is veelal minder instroom vanuit het beroepsonderwijs en er stromen relatief veel medewerkers uit.

Daarnaast dreigen vooral goede medewerkers de organisatie te verlaten. Een hoge werkdruk ligt op de loer, aangezien er met minder mensen meer gedaan moet worden. Verder dagen technologische ontwikkelingen werkgevers en hun medewerkers uit om het werk continue te verbeteren en structureel te blijven innoveren.

Belangrijke demografische en technologische ontwikkelingen, maar hoe ga je als werkgever hiermee om en zorg je dat iedereen meedoet?
Onnodig ziekteverzuim en verloop in de organisatie wil je voorkomen, toch?

Een goede inclusieve aanpak biedt hier kansen!

* Hoe ga je als werkgever nu slim om met deze ontwikkelingen?
* Wat vraagt dit dan bijvoorbeeld van leidinggevenden?
* Hoe laat je de jonge generatie goed samenwerken met de oudere?
* Hoe creëer je zo’n veilige, inclusieve werkomgeving en wat is daar voor nodig?
* Welke andere manieren zijn er om personeel te vinden of hoe kan je functies in de organisatie anders inrichten?
* Hoe kan je jongeren op een goede manier kennis laten maken met de uitdagende werkzaamheden?
* Of hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever wordt?
* Hoe kan je een verscheidenheid aan kwaliteiten en talenten van mensen
optimaal inzetten om het werk te realiseren en te verbeteren?

Veel vragen waarmee JOBconcept u kan helpen deze te beantwoorden!

Met vriendelijke groet,

Team JOBconcept

24aug

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

JOBconcept vindt dat werknemers het verschil kunnen en blijven maken voor een onderneming. Alles om uw onderneming heen gaat door en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering blijven doorgaan en volgen zich in een rap tempo op. Het is belangrijk voor uw onderneming dat uw medewerkers op de hoogte blijven van deze laatste ontwikkelingen. U wilt natuurlijk geen kansen missen als ondernemer. U zult mee moeten gaan en dat zeker als u als MKB’er in een erg concurrerende markt zaken doet.

Maar zijn de mensen die voor u werken in staat om dit gegeven ook tot zich te nemen en toe te passen? Kunnen zij meegaan met de veranderingen en ontwikkelingen die de markt waar u actief in bent doormaakt? Hier zult u achter moeten komen om niet alleen mee te kunnen, maar ook eventueel het onderscheid te maken.

Wij geloven erin dat zaken doen mensenwerk is en blijft. De menselijke factor is en blijft het verschil tussen gunnen en verliezen. Daarom is het voor u als ondernemer zo belangrijk om uw medewerkers alle mogelijkheden te bieden die zich voordoen om zichzelf te ontwikkelen. Want dan zijn ze bereid om die extra stap te maken en ook niet onbelangrijk, voor u te blijven werken. Plezier in werk neemt namelijk toe en dat komt u als ondernemer alleen maar ten goede!

Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek hoe wij u kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Team JOBconcept

LINKEDIN

17aug

Zorgen over krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt. Daarmee hebben inmiddels steeds meer sectoren te kampen. Dat zet in toenemende mate druk op een gezonde bedrijfsvoering en een positieve ontwikkeling van bedrijfsresultaten. Deze beweging is natuurlijk al langere tijd gaande. We worden er niet pas vandaag mee geconfronteerd, maar het effect ervan is in de voorbije jaren – als gevolg van de pandemie – enigszins gedempt gebleven. De zorgen erover zijn in de hectiek van lockdowns en andere overheidsmaatregelen misschien wat naar de achtergrond geraakt. De werkgelegenheid stond gedurende de pandemie in diverse sectoren immers zelfs behoorlijk onder druk en moest met allerlei overheidsmaatregelen en -regelingen (NOW, TOGS, TOZO, COL) gestut worden.

Nu organisaties de draad van vóór corona weer oppakken, worden zij echter opnieuw in alle hevigheid met deze trend geconfronteerd. Personeel vinden is moeilijk. Bekwame medewerkers zijn schaars. Dat was al zo in de zorg, het onderwijs en de techniek, maar doet zich nu ook sterk voelen in onder andere de horeca, de handel, de luchtvaart en de overheid – in het bijzonder bij de politie en het leger. Dat stelt organisaties voor interessante dilemma’s. Waarop dienen zij zich te richten? Waarop moeten zij inzetten?

JOBconcept houdt zich nadrukkelijk bezig met het belang van het ontwikkelen en behouden van talent in deze verder vergrijzende en krapper wordende arbeidsmarkt.

Volgens ons kan het aanwezige talent alleen volledig worden benut wanneer dat onlosmakelijk is verbonden met leren en ontwikkelen. Maar hoe benutten we iemands talent optimaal en welke leer- en ontwikkelbehoeftes hebben onze medewerkers nou eigenlijk?

Wij van JOBconcept kunnen u bij dit soort vraagstukken helpen. Wij ondersteunen en bieden diensten aan voor het MKB om hierop antwoord te krijgen.

En dat ook nog vaak kosteloos!

Benieuwd naar hoe wij dat doen? Neem dan een kijkje op onze website.

Met vriendelijke groet,

Team JOBconcept

LinkedIn

10aug

Ziek van de stress

Steeds meer jongeren tussen de 25 en 35 jaar (in 2021 volgens het CBS bijna 25% van hen) leiden onder enorme prestatiedrang, hoge werkdruk en verkeerde verwachtingen. Sudderen de stressklachten te lang door dan ligt een langdurig verzuim op de loer. Een langdurig verzuim is veelal van psychische aard en het is voor de werkgever dan ook erg belangrijk deze klachten serieus te nemen.

De scheidslijn tussen werk en privé is doorgaans heel dun en de werknemers staan feitelijk continue “aan”. Door personeelstekorten neemt de werkdruk alleen nog maar meer toe en het mag niet zo zijn dat deze jonge werknemers aan het begin van hun loopbaan al volledig opgebrand zijn.

Inzetten op preventie

Wie uitvalt door psychische klachten heeft doorgaans veel tijd nodig om weer te herstellen, dit heeft ermee te maken dat men doorgaans al geruime tijd met deze klachten rondloopt. Het zal duidelijk zijn dat de werkgever juist in deze tijden “zuinig” met zijn belangrijkste gereedschap (de werknemer) moet omgaan.

Als JOBconcept hebben wij enkele mooie tools ontwikkeld om de werkgever hierbij terzijde te staan:

• Wij maken een profielschets van het bedrijf en de werknemers
• Uitkomsten worden met de werkgever en de werknemers besproken
• Er wordt een plan opgesteld waarmee men direct verder kan
• Daarnaast kunnen wij op afroep HR-werkzaamheden voor de werkgever verzorgen

JOBconcept kijkt naar de interesses, inzetbaarheid en competenties van de werknemer en op basis hiervan stellen wij een plan op. Immers een werknemer die zich gehoord voelt, de juiste ondersteuning krijgt en zich binnen het bedrijf kan ontwikkelen zal beter in zijn vel zitten.

Blijf met u werknemers in gesprek en laat ze niet verzuipen. Het opblazen van uw mensen ligt op de loer, het zal vervolgens niet eenvoudig zijn uitval of vertrek van mensen eenvoudig op te vangen.

Met vriendelijke groet,

Team JOBconcept

09aug

Ik wens u veel personeel

Als iemand dat tegen u zegt als ondernemer, dan is dat meer cynisch bedoeld, dan positief. Want de redenatie achter deze verwensing is, dat als u veel personeel heeft, u ook veel problemen heeft als ondernemer.

En daar zit toch wel deels een kern van waarheid in als u reactief met uw personeel omgaat i.p.v. actief. U loopt dan iedere keer minimaal één stap achter de feiten aan. Raar eigenlijk, als we weten dat personeel uw zaak kunnen laten floreren, maar ook kunnen beschadigen.

Uw personeel is een groot deel van uw werkend kapitaal en toch zien wij dat er zeer regelmatig te weinig wordt geïnvesteerd. Werknemers kunnen één voor één ambassadeurs zijn van uw bedrijf. Zij kunnen uw organisatie maken of breken!

U kunt denken dat u dit allemaal wel weet en dat u voldoende investeert in uw personeel, maar doet u dat wel op de juiste wijze? Kent u uw personeel eigenlijk wel? Kunt u zich verplaatsen in uw personeel? En kan uw personeel mee in het gedachtengoed van u?

Allemaal serieuze en vaak ook confronterende vragen die u zichzelf als ondernemer zeker moet stellen en zeker moet bijhouden. Het is mensenwerk en dat is zeker in de huidige tijd heel erg belangrijk.

Wij van JOBconcept kunnen u daarbij helpen. Wij ondersteunen, helpen en bieden diensten aan voor het MKB om antwoord te krijgen op deze arbeidsvraagstukken. En ook nog vaak kosteloos!

Wij helpen u graag!

27jul

Investeren in uw huidige werknemers

Bent u ook bang dat één of meerdere werknemers u op korte termijn gaan verlaten?

Het personeelstekort in Nederland en inmiddels ook in het buitenland is enorm en daarnaast ook nog eens structureel in alle sectoren.

Maar laten wij ons beperken tot onze eigen arbeidsmarkt. Dagelijks worden wij
meerdere malen via de media en in de praktijk geconfronteerd met het feit dat
arbeid een schaars goed is of begint te worden. Moeten wij ons, als ondernemer, hierbij neerleggen of zijn er mogelijkheden om er minder last van te hebben?

Ik ben van mening dat het op dit moment ontzettend belangrijk is dat wij als werkgever onze focus in eerste instantie op onze eigen interne arbeidsmarkt richten. Onze huidige werknemers verdienen op dit moment nog meer aandacht van ons dan ooit tevoren!

Iedere werknemer die ons gaat verlaten zadelt ons immers met een nagenoeg
onoplosbaar probleem op… Het vinden van een nieuwe enthousiaste werknemer.

Ik ben dan ook van mening dat een goed personeelsbeleid hieraan een enorme positieve bijdrage kan leveren zodat we onze huidige werknemers voor onze eigen organisatie weten te behouden.

Belangrijk hierbij is dat wij, als ondernemer, er alles aan doen om onze werknemers binnenshuis te houden.

Het simpel verhogen van het salaris van uw werknemers, dat is een aantal gevallen een goede start. Echter in de meeste gevallen is dat niet voldoende. Wij zullen meer moeten doen. Maar dat is makkelijk gezegd….. en hoe dan?

Wellicht kunnen wij als ondernemers onder elkaar hierover van gedachten wisselen.

Maurice Holla – Algemeen Directeur (06-36151686)

Investeren in uw huidige werknemers

06jul

Bedrijfsopvolging

‘Bedrijfsopvolging’

U bent ondernemer en u heeft een goedlopend MKB bedrijf. Maar u bent erover aan het nadenken om een stap terug te doen. Overdragen aan u zoon of dochter, die u op het oog hebt kan dan een logische volgende stap zijn. Of aan beide. Maar is hij of zij wel in staat om de kar te trekken? En als de ambitie er is, wat is er dan nodig om daadwerkelijk succesvol te zijn? Moet er nog wat aan scholing gedaan worden? Moet er de eerste jaren gekeken worden naar een stukje coaching? Wie is het beste geschikt in wat voor uw onderneming? Of moet de oplossing gezocht worden bij een ander?

Is er iemand binnen uw bedrijf die de ambitie heeft uitgesproken om de rol van opvolger op zich te nemen? Zo ja, is diegene dan wel de aangewezen persoon?

Dit zijn hele relevante vragen die u zich dan moet gaan stellen. Waar wij u mee kunnen assisteren is het in kaart brengen of de beoogde opvolger wel uit het juiste hout gesneden is. En kan de opvolger daadwerkelijk overweg met de overige personeelsleden.

Wij van JOBconcept laten u zien hoe de beoogde opvolger(s) in elkaar zitten. Met onze unieke manier van analyseren, brengen wij niet alleen kennis en kunde naar boven, maar ook karaktereigenschappen, leerbaarheid, empathie en flexibiliteit. Ook kijken we of het overige personeel past bij de karaktereigenschappen van de “nieuwe” leiding. Je moet er toch niet aan denken dat in het ergste geval iedereen wegloopt! De continuïteit wordt vele malen vergroot op het moment dat u weet hoe u personeel en de beoogde bedrijfsleiding in elkaar steken. Aandachtspunten worden in kaart gebracht en samen met u kunnen we een ontwikkelingsplan maken die direct inzetbaar is. Daarmee voorkomt u veel problemen en onnodige kosten.

Wij bij JOBconcept geloven erin om bij het begin te beginnen. De mensen in uw bedrijf, het kapitaal en het visitekaartje van uw organisatie. Wij geloven erin, dat wanneer u uw personeel kent, u veel beter bent voorbereid op de toekomst. Met een goed ontwikkelplan dat wij samen met u maken, zorgen wij ervoor dat u beter voorbereid bent op de toekomst.