pexels-fauxels-3184431

Onze Missie is:

JOBconcept wil MKB-ondernemingen inclusief haar werknemers duurzaam begeleiden in haar streven om de waarde van werk naar duurzamer en hoger niveau te brengen met behulp van organisatieadviezen voor zowel werkgever als werknemer.

De kernwaarden van JOBconcept bij het nastreven van zijn missie zijn:

  • Integriteit, eerlijkheid en vakmanschap;
  • Flexibiliteit en ondernemend zijn;
  • Respect voor mens en milieu;
  • Persoonlijk contact;
  • Kwaliteit.

Onze organisatieadviezen zijn hierbij een middel, het doel is de ontwikkeling van mensen en organisaties naar een meer duurzaam en hoger niveau te brengen.

De keuze van onze kernwaarden bepaalt:

  • Wie we willen zijn;
  • Hoe we ons ontwikkelen;
  • Met wie we willen samenwerken.

De visie van JOBconcept in de uitvoering van zijn activiteiten is:

JOBconcept onderneemt op een maatschappelijk verantwoorde manier en wil de eerste keuze zijn voor MKB-bedrijven die duurzaam willen investeren in mensen.

Onze strategie hierbij is dat wij kwalitatief goede organisatieadviezen aan onze MKB-klanten willen voorleggen. Wij ons terdege ervan bewust zijn dat een goed partnernetwerk hierbij een belangrijke toegevoegde waarde kan leveren.

Wij werken intensief samen met partners op gebied van bijvoorbeeld talentontwikkeling, scholing, subsidievraagstukken, duurzaam plaatsen en begeleiden van mensen binnen organisaties.

Visie

Missie & visie