Een ontwikkelmethode creëren voor uw onderneming

JOBconcept biedt ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een eigen ontwikkelmethode. Medewerkers worden gestimuleerd om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Hierbij adviseert JOBconcept om verder te bouwen op bewezen projecten en deze verder uit te breiden of op te schalen. Daarnaast kunnen bedrijven subsidie aanvragen om nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen te introduceren.

Voorbeelden hiervan zijn o.a. de introductie van periodieke ontwikkelgesprekken, het opzetten van een bedrijfsschool of het creëren van een leerrijke werkomgeving (werkplekleren). De werkwijze van JOBconcept zal voor het bedrijf een optimale werkomgeving creëren door het opstellen van een functiehuis met uitgebreide functieprofielen op maat, e-learningtools en een up-to-date Innovatie-platform. De leven lang ontwikkelen-methode (LLO-methode) zal werkenden binnen het bedrijf stimuleren om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Hierbij worden de functieprofielen gekoppeld aan de individuele resultaten van loopbaan- en ontwikkelassessments van de medewerkers om hiermee een compleet beeld te schetsen op het gebied van leren en ontwikkelen.

Het Innovatie-platform dient als HR-assistent die medewerkers helpt en stimuleert bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun loopbaandoelstellingen. De loopbaan-module biedt een HR-verantwoordelijke de mogelijkheid om een groep medewerkers te coachen in hun loopbaanontwikkeling.

Het Innovatie-platform heeft als doel om het maximale te halen uit de competenties van de medewerkers, het verzamelen en het delen van kennis en het bedrijf te ondersteunen bij opleidingsvraagstukken om hiermee bij te dragen aan een optimale continuïteit.

Het traject leidt tot verschillende resultaten, namelijk:

  • De duurzame inzetbaarheid van de werknemers wordt verbeterd.
  • De beschikbare functieprofielen bieden een helder beeld hoe functies binnen het bedrijf goed ingevuld kunnen worden.
  • Voor elke medewerker wordt aan de hand van de functieprofielen vastgesteld waar hij/zij aan kan werken om zijn/ haar functie beter te kunnen invullen.
  • Dit resulteert in gestructureerde persoonlijke ontwikkelplannen die door de medewerkers succesvol kunnen worden uitgevoerd.