Loopbaan/ontwikkeltrajecten op maat voor uw werknemers

Om een leerzame werkomgeving te creëren is aandacht voor de loopbaan van het personeel van groot belang. Dit houdt in dat de leidinggevende inzicht heeft in welke wensen, ambities en mogelijkheden de medewerkers hebben en hoe deze zich verhouden tot de arbeidsmarkt. Hierbij is het belangrijk om samen met de medewerker te kijken hoe hierop ingespeeld kan worden.

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen biedt JOBconcept een traject aan tussen één van haar loopbaanadviseurs en een medewerker. Tijdens dit traject wordt er gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Ook worden de competenties en kwaliteiten van de medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken naar de toekomstige loopbaanmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan aan de hand van een bepaald stappenplan, zoals hieronder weergegeven is.

pexels-christina-morillo-1181715

Stap 1:             Intake werknemers

Iedere werknemer begint het traject met een intake met één van onze ontwikkel/loopbaancoaches. Tevens wordt er een enquête afgenomen bij uw werknemer om tot een “nulmeting” te komen betreffende werknemerstevredenheid en mening over opleiding en ontwikkeling te polsen.

Hierna zal onze ontwikkel/loopbaanadviseur het traject met uw werknemer inhoudelijk in gang zetten en aansluitend analyseren waar de eventuele ontwikkel- en/of loopbaanvraagstukken liggen bij onze werknemer.

Stap 2:             Test & Match-assessment 

De werknemers gaan aan de slag met het invullen van zijn/haar assessments. De ontwikkel/loopbaanadviseur gaat, nadat het assessment volledig is afgerond, inhoudelijk hiermee aan de slag. Zij gaat zijn/haar assessment analyseren. De resultaten van het assessment worden aansluitend besproken met onze werknemers.

Het biedt onze werknemers hierna inzicht in belangrijke vraagstukken zoals: Wie ben ik?, Wat wil ik?, en Wat kan ik?

Het assessment is opgebouwd uit een aantal gevalideerde en betrouwbare testen, zoals:

  • BIG 5-persoonlijkheidstest
  • Basiscompetentietest
  • Loopbaancompetentietest
  • Werk- en denkniveau

Het doel van het ontwikkel- en/of loopbaanonderzoek is bewustzijn creëren voor eigen kwaliteiten en mogelijkheden bij uw werknemers. Dit kan vervolgens leiden tot loopbaanstappen of tot een betere ontwikkeling binnen zijn/haar eigen functie.

Stap 3:             Rapportage assessment

Naar aanleiding van het ontwikkel- en/of loopbaanonderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld met een uitgebreide competentieanalyse.

Hierbij wordt duidelijk wat de kerncompetenties zijn en waar de potentie van de werknemer zelf ligt. Daarnaast wordt ook aangegeven van welke competenties onze werknemers energie krijgen en welke competenties een uitdaging voor onze werknemers vormen.

Daarnaast is het rapport van het ontwikkel- en/of loopbaanonderzoek een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht en ideeën te verkrijgen over het functioneren en de verdere ontwikkeling van onze werknemers.

Stap 4  :           Evaluatie assessment 

De resultaten vanuit het assessment vormen de leidraad voor de evaluatie.

Hierbij worden de persoonlijke vaardigheden, eigenschappen interesses, ambities en waarden nogmaals vastgelegd en besproken met desbetreffende werknemer. Dit zal de basis vormen van hoe het vervolgtraject, gericht op de loopbaan van uw werknemer, er in de toekomst er uit kan komen zien.