Camulod

Camulod is een onafhankelijk, zelfstandig organisatie- en adviesbureau dat opdrachten op projectbasis of structureel kan uitvoeren. Elke opdracht is klantspecifiek en maatwerk, hiermee onderscheidt Camulod zich van andere projectmanagers. Camulod is krachtig in het op gang brengen en managen, beheren, onderhouden en uitbreiden van zowel nieuwe als lopende activiteiten en projecten. Camulod kan een adviesfunctie innemen en hiermee een klankbord zijn op het gebied van strategiebepaling, uitvoering, projectmanagement en begeleiding. Klik hier voor meer informatie.

Partners