Camulod

Camulod is een onafhankelijk, zelfstandig organisatie- en adviesbureau dat opdrachten op projectbasis of structureel kan uitvoeren. Elke opdracht is klantspecifiek en maatwerk, hiermee onderscheidt Camulod zich van andere projectmanagers. Camulod is krachtig in het op gang brengen en managen, beheren, onderhouden en uitbreiden van zowel nieuwe als lopende activiteiten en projecten. Camulod kan een adviesfunctie innemen en hiermee een klankbord zijn op het gebied van strategiebepaling, uitvoering, projectmanagement en begeleiding. Klik hier voor meer informatie.

Professional Financial Investment Company and Success Symbol Logo

De FAM werd 40 jaar geleden opgericht door een groep vooruitstrevende rijschoolondernemers die de gedurfde naam Federatie Autorijschool Managers kozen. Gedurfd, omdat 40 jaar geleden de gemiddelde rijschoolhouder zich allesbehalve een ‘manager’ voelde, laat staan zich zo noemde. Enige jaren na de oprichting werd het woord ‘manager’ veranderd in ’management’.

De FAM werd opgericht om de binnen de federatie aanwezige kennis te bundelen en beschikbaar te stellen voor het gezamenlijke belang van de leden. De FAM is een vooruitstrevende, moderne en naar de toekomst gerichte organisatie die haar aandachtsveld vooral ook richt op externe betrekkingen met de overheid en met andere organisaties in Nederland en Europa.

MBO maatwerk opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in kleine groepen op leslocaties bij de klanten in de buurt.

Verdiepingsopleidingen/trainingen, waarbij in kleine groepen via maatwerk voor kandidaat en opdrachtgever een erkend MBO certificaat kan worden behaald.

Om het succes te verzekeren van deze opleidingen is begeleiding en studie coaching voor de kandidaten vast onderdeel van ons concept. Hiervoor werken we samen met erkende partners in job coaching en begeleiding.

Het ontwikkelen en exploiteren van digitale arbeidsmarkt tools, die MKB bedrijven ondersteunen en het maximale rendement helpt behalen uit alle mogelijke arbeidsmarkt (HRM) processen en het geven van adviezen en instructies op dit gebied.

JOBassessments is hét bewezen platform dat matcht in werving & selectie, inzicht geeft in verzuim en de organisatieproductiviteit stimuleert. In het JOBassessments platform kunnen verschillende tests afgenomen worden. Een persoonlijkheidskenmerken test afgeleid van de BIG5, diverse competentietesten, werk/denk niveau en nog veel meer.

Stichting JOBconcept, opgericht in 2018, helpt ondernemingen bij het realiseren van maatschappelijk verantwoorde doelen. Ze richten zich voornamelijk op interne arbeidsvraagstukken zoals personeel en ontwikkelmogelijkheden. Bij Stichting JOBconcept geloven ze dat een gezonde organisatie begint bij gezonde werknemers. Ze ondersteunen bedrijven bij het opzetten en implementeren van personeelsbeleid dat rekening houdt met de behoeften en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.

JobAlliance is dé partner die gelooft in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voor zowel medewerkers als organisaties. Met hun expertise zorgen ze ervoor dat de kennis en vaardigheden van uw medewerkers up-to-date blijven, wat resulteert in een sterkere binding en het voorkomen van verzuim of uitval op lange termijn.

Als strategische partner voor MKB-ondernemers biedt JobAlliance de juiste instrumenten voor het in kaart brengen en uitvoeren van arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken. Ze regelen het hele traject, van subsidieaanvraag tot de uitvoering van uw plan van aanpak op het gebied van ontwikkeling en scholing.

Bij HRM-Navigatie begrijpen ze dat het onderhoud van medewerkers net zo belangrijk is als het onderhoud van autoparken, machines en software. Ze erkennen dat medewerkers regelmatige zorg en aandacht verdienen.

HRM-Navigatie heeft als missie om organisaties te helpen hun medewerkers optimaal en met plezier te laten functioneren. Met hun expertise zorgen ze ervoor dat de juiste mensen op de juiste plaats terechtkomen. Hun doordachte aanpak resulteert in meer rust binnen de organisatie, vergroot de deskundigheid, verhoogt het werkplezier en leidt uiteindelijk tot minder verloop en vacatures. Dit alles draagt bij aan een hogere productiviteit.

Partners