Het doorlichten van uw eigen organisatie.

JOBconcept biedt de mogelijkheid om uw bedrijf te analyseren en een op maat gemaakt opleidings- en ontwikkelplan op te stellen, zodat uw bedrijf gericht kan werken aan de toekomst. Het scholings- en ontwikkelplan biedt inzicht in de huidige bedrijfsstructuur, de kennis en vaardigheden van het personeel en de omgeving waarbinnen het bedrijf opereert. Het plan gaat verder dan het in kaart brengen van de huidige situatie, maar richt zich ook op de effecten van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de benodigde kennis en vaardigheden van de medewerkers. Het plan omvat een op maat gemaakt advies waar een bedrijf direct mee aan de slag kan.

Tijdens de organisatiescan worden o.a. de volgende punten onderzocht en in kaart gebracht:

 • Management
 • Evaluatie strategisch plan
 • Missie & visie
 • De organisatie zelf + personeel
 • Business Model Canvas
 • SWOT-analyse
 • Doelstellingen
 • Meer jaren begroting
 • Conclusie

Deze activiteit heeft als doel om de volgende resultaten te bereiken:

 • Het opstellen van een concreet plan voor de toekomst, waarin beschreven wordt hoe het bedrijf zich, met name op het gebied van werknemersontwikkeling en -opleiding, kan blijven ontwikkelen.
 • Tijdens het gehele proces zal er bewustwording ontstaan bij de directie over de veranderingen die op komst zijn en welke impact deze zullen hebben op de werknemers.