17aug

Krapte op de arbeidsmarkt. Daarmee hebben inmiddels steeds meer sectoren te kampen. Dat zet in toenemende mate druk op een gezonde bedrijfsvoering en een positieve ontwikkeling van bedrijfsresultaten. Deze beweging is natuurlijk al langere tijd gaande. We worden er niet pas vandaag mee geconfronteerd, maar het effect ervan is in de voorbije jaren – als gevolg van de pandemie – enigszins gedempt gebleven. De zorgen erover zijn in de hectiek van lockdowns en andere overheidsmaatregelen misschien wat naar de achtergrond geraakt. De werkgelegenheid stond gedurende de pandemie in diverse sectoren immers zelfs behoorlijk onder druk en moest met allerlei overheidsmaatregelen en -regelingen (NOW, TOGS, TOZO, COL) gestut worden.

Nu organisaties de draad van vóór corona weer oppakken, worden zij echter opnieuw in alle hevigheid met deze trend geconfronteerd. Personeel vinden is moeilijk. Bekwame medewerkers zijn schaars. Dat was al zo in de zorg, het onderwijs en de techniek, maar doet zich nu ook sterk voelen in onder andere de horeca, de handel, de luchtvaart en de overheid – in het bijzonder bij de politie en het leger. Dat stelt organisaties voor interessante dilemma’s. Waarop dienen zij zich te richten? Waarop moeten zij inzetten?

JOBconcept houdt zich nadrukkelijk bezig met het belang van het ontwikkelen en behouden van talent in deze verder vergrijzende en krapper wordende arbeidsmarkt.

Volgens ons kan het aanwezige talent alleen volledig worden benut wanneer dat onlosmakelijk is verbonden met leren en ontwikkelen. Maar hoe benutten we iemands talent optimaal en welke leer- en ontwikkelbehoeftes hebben onze medewerkers nou eigenlijk?

Wij van JOBconcept kunnen u bij dit soort vraagstukken helpen. Wij ondersteunen en bieden diensten aan voor het MKB om hierop antwoord te krijgen.

En dat ook nog vaak kosteloos!

Benieuwd naar hoe wij dat doen? Neem dan een kijkje op onze website.