10aug

Steeds meer jongeren tussen de 25 en 35 jaar (in 2021 volgens het CBS bijna 25% van hen) leiden onder enorme prestatiedrang, hoge werkdruk en verkeerde verwachtingen. Sudderen de stressklachten te lang door dan ligt een langdurig verzuim op de loer. Een langdurig verzuim is veelal van psychische aard en het is voor de werkgever dan ook erg belangrijk deze klachten serieus te nemen.

De scheidslijn tussen werk en privé is doorgaans heel dun en de werknemers staan feitelijk continue “aan”. Door personeelstekorten neemt de werkdruk alleen nog maar meer toe en het mag niet zo zijn dat deze jonge werknemers aan het begin van hun loopbaan al volledig opgebrand zijn.

Inzetten op preventie

Wie uitvalt door psychische klachten heeft doorgaans veel tijd nodig om weer te herstellen, dit heeft ermee te maken dat men doorgaans al geruime tijd met deze klachten rondloopt. Het zal duidelijk zijn dat de werkgever juist in deze tijden “zuinig” met zijn belangrijkste gereedschap (de werknemer) moet omgaan.

Als JOBconcept hebben wij enkele mooie tools ontwikkeld om de werkgever hierbij terzijde te staan:

• Wij maken een profielschets van het bedrijf en de werknemers
• Uitkomsten worden met de werkgever en de werknemers besproken
• Er wordt een plan opgesteld waarmee men direct verder kan
• Daarnaast kunnen wij op afroep HR-werkzaamheden voor de werkgever verzorgen

JOBconcept kijkt naar de interesses, inzetbaarheid en competenties van de werknemer en op basis hiervan stellen wij een plan op. Immers een werknemer die zich gehoord voelt, de juiste ondersteuning krijgt en zich binnen het bedrijf kan ontwikkelen zal beter in zijn vel zitten.

Blijf met u werknemers in gesprek en laat ze niet verzuipen. Het opblazen van uw mensen ligt op de loer, het zal vervolgens niet eenvoudig zijn uitval of vertrek van mensen eenvoudig op te vangen.

Met vriendelijke groet,

Team JOBconcept