09aug

Als iemand dat tegen u zegt als ondernemer, dan is dat meer cynisch bedoeld, dan positief. Want de redenatie achter deze verwensing is, dat als u veel personeel heeft, u ook veel problemen heeft als ondernemer.

En daar zit toch wel deels een kern van waarheid in als u reactief met uw personeel omgaat i.p.v. actief. U loopt dan iedere keer minimaal één stap achter de feiten aan. Raar eigenlijk, als we weten dat personeel uw zaak kunnen laten floreren, maar ook kunnen beschadigen.

Uw personeel is een groot deel van uw werkend kapitaal en toch zien wij dat er zeer regelmatig te weinig wordt geïnvesteerd. Werknemers kunnen één voor één ambassadeurs zijn van uw bedrijf. Zij kunnen uw organisatie maken of breken!

U kunt denken dat u dit allemaal wel weet en dat u voldoende investeert in uw personeel, maar doet u dat wel op de juiste wijze? Kent u uw personeel eigenlijk wel? Kunt u zich verplaatsen in uw personeel? En kan uw personeel mee in het gedachtengoed van u?

Allemaal serieuze en vaak ook confronterende vragen die u zichzelf als ondernemer zeker moet stellen en zeker moet bijhouden. Het is mensenwerk en dat is zeker in de huidige tijd heel erg belangrijk.

Wij van JOBconcept kunnen u daarbij helpen. Wij ondersteunen, helpen en bieden diensten aan voor het MKB om antwoord te krijgen op deze arbeidsvraagstukken. En ook nog vaak kosteloos!

Wij helpen u graag!