27jul

Bent u ook bang dat één of meerdere werknemers u op korte termijn gaan verlaten?

Het personeelstekort in Nederland en inmiddels ook in het buitenland is enorm en daarnaast ook nog eens structureel in alle sectoren.

Maar laten wij ons beperken tot onze eigen arbeidsmarkt. Dagelijks worden wij
meerdere malen via de media en in de praktijk geconfronteerd met het feit dat
arbeid een schaars goed is of begint te worden. Moeten wij ons, als ondernemer, hierbij neerleggen of zijn er mogelijkheden om er minder last van te hebben?

Ik ben van mening dat het op dit moment ontzettend belangrijk is dat wij als werkgever onze focus in eerste instantie op onze eigen interne arbeidsmarkt richten. Onze huidige werknemers verdienen op dit moment nog meer aandacht van ons dan ooit tevoren!

Iedere werknemer die ons gaat verlaten zadelt ons immers met een nagenoeg
onoplosbaar probleem op… Het vinden van een nieuwe enthousiaste werknemer.

Ik ben dan ook van mening dat een goed personeelsbeleid hieraan een enorme positieve bijdrage kan leveren zodat we onze huidige werknemers voor onze eigen organisatie weten te behouden.

Belangrijk hierbij is dat wij, als ondernemer, er alles aan doen om onze werknemers binnenshuis te houden.

Het simpel verhogen van het salaris van uw werknemers, dat is een aantal gevallen een goede start. Echter in de meeste gevallen is dat niet voldoende. Wij zullen meer moeten doen. Maar dat is makkelijk gezegd….. en hoe dan?

Wellicht kunnen wij als ondernemers onder elkaar hierover van gedachten wisselen.

Maurice Holla – Algemeen Directeur (06-36151686)

Investeren in uw huidige werknemers