pexels-christina-morillo-1181623

SLIM - werkwijze

JOBconcept biedt maatwerk met slimme online tools.

De kern van ons plan van aanpak en wat er aan het eind wordt opgeleverd, bestaat uit 3 elementen:

 1. Een bedrijf- / organisatiescan: gericht op uw organisatiestructuur.
 2. Een personeelsscan: met inzichten voor u, uw medewerkers en voor uw organisatie.
 3. Een eindrapportage: alle waarnemingen voorzien van conclusies en aanbevelingen voor u of úw organisatie.

Werkwijze:

Het hele proces van intake tot en met de afronding verloopt in grote lijnen als volgt:

 1. Aanmelding
  U meldt zich aan bij JOBconcept als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening.
 2. Kennismakingsgesprek
  Tijdens dit gesprek bespreken wij met u de diverse uitdagingen waar u als werkgever mee te maken hebt op het gebied van organisatie en personeel.
 3. Aanvraag
  Wij stellen samen met u de subsidieaanvraag op en bespreken deze met u. Nadat wij uw goedkeuring hebben ontvangen wordt deze ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 4. Samenwerkingsovereenkomst
  Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de uitvoer van de werkzaamheden.
 5. Toekenning subsidie
  Nadat de subsidieaanvraag is goedgekeurd volgt de definitieve opdrachtbevestiging en kan het traject worden opgestart.
 6. Uitvoer van het traject
  Wij starten met een kick-off bijeenkomst met u, uw medewerkers en/of directie. De bedrijfsscans, individuele personeelsscans worden uitgevoerd. De individuele resultaten, conclusies en aanbevelingen worden opgemaakt in een rapportage.
 7. Bespreking
  Het rapport wordt besproken. Zowel met u als uw medewerkers
 8. Eindpresentatie
  De uitkomsten opgesteld vanuit het traject worden gepresenteerd aan u en/of de directie. Het rapport biedt handvatten om gericht stappen te ondernemen.
 9. Verantwoording
  De rapportage en de declaratie worden door JOBconcept in samenspraak met u ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 10. Uitkering van het subsidiebedrag
  Het subsidiebedrag wordt na goedkeuring van de declaratie door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgekeerd. Zij streven er naar om dit binnen 22 weken af te handelen.

Werkwijze