pexels-andrea-piacquadio-927022

Het bieden van één of meerdere praktijkleerplaatsen binnen uw eigen organisatie.

De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden. Daarom kan bij-, op- of omscholing van huidige werknemers of juist van werkzoekenden hard nodig zijn. Het aanbieden van een praktijkleerplaats in uw bedrijf voor het behalen van een MBO-diploma, MBO-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg kan dan een manier zijn om hierin te voorzien.

De 3e leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een MBO-diploma, MBO-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt tegelijkertijd kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld geen startkwalificatie bezitten. Daarnaast is het ook aantrekkelijk voor volwassenen, omdat het ruimte biedt voor de verkorting van de opleiding voor medewerkers die al de nodige werkervaring hebben.

Bieden van een praktijkleerplaats