Algemeen

Assessment

Voor werkzoekenden
Ons assessment is een tool die de deelnemer en JOBconcept meer inzicht biedt op zowel persoonlijk, als op werk- en/of leervlak. Zo worden o.a. de persoonskernmerken in kaart gebracht en daarnaast ook de basis- en loopbaancompetenties. Deze worden weergegeven in een assessmentrapportage waarna JOBconcept een uitgebreide en persoonlijke toelichting geeft aan de deelnemer. Omdat in deze tool tevens de ontwikkelkansen (per competentie) worden gemeten, kan bepaald worden welke doelen of welke niveaus haalbaar zijn qua werk- of opleidingsrichting.

Voor werkgevers
Het assessment is op onze manier niet alleen van toegevoegde waarde voor de deelnemer maar tevens voor toekomstige werkgevers. JOBconcept kan namelijk o.b.v. deze gegevens, in combinatie met de persoonlijke gesprekken, een goede match tot stand brengen tussen vraag en aanbod.  

Na de aanvraag

Wanneer een assessment wordt aangevraagd ontvangt de deelnemer via de mail inlogcodes vanuit de tool om zijn account aan te maken. Het assessment wordt enkel digitaal aangeboden. Zoals aangegeven bestaat het assessment uit 3 testen:

Persoonskenmerken – 150 vragen

Basiscompetenties – 150 vragen

Loopbaancompetenties – 192 vragen

Wanneer de deelnemer de testen heeft afgerond ontvangt hij per mail een certificaat met zijn top-5 competenties. De volledige assessmentrapportage wordt toegelicht en overhandigd in een persoonlijk gesprek van ± 2,5 uur. In dit gesprek geven wij toelichting op de resultaten en maken een vertaalslag naar de praktijk of andere situaties. In ditzelfde gesprek worden de matchresultaten gericht op sector-, domein- en/of functieprofielen gemaakt en besproken.